Aktualności:

Historia Nadleśnictwa Człopa

  Już wkrótce ukaże się książka autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Historia Nadleśnictwa Człopa w latach 1945-1970”. Materiały źródłowe dotyczące omawianej instytucji dla interesującego nas okresu badawczego przechowywane są w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku, w zespole Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinku z lat 1945-1977. Jest to zbiór szczątkowy, brakuje bowiem pełnej dokumentacji dotyczącej organizacji pracy Nadleśnictwa Człopa i Drzonowo, narad gospodarczych, sprawozdawczości i statystyki, protokołów i zarządzeń pokontrolnych oraz funkcjonowania Rady Zakładowej Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Analizowany zespół nie posiada opracowanego inwentarza. Pewną pomoc stanowią przepisy i zarządzenia ogólne Ministerstwa Leśnictwa. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż organy administracji lasów państwowych systematycznie nadzorowały i kontrolowały funkcjonowanie Nadleśnictwa w Człopie, brak jednak źródeł pisanych obrazujących w pełnym wymiarze lustrację i jej konsekwencje. Na uwagę zasługuje następująca dokumentacja: roczne sprawozdania rachunkowe – Nadleśnictwo Człopa za lata 1945-1949, Plan Gospodarczy Urządzania Lasów – Nadleśnictwo Człopa tom I z lat 1952-1961, Opis Taksacyjny – Nadleśnictwo Człopa tom II z 1961 r., Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Państwowe Człopa tom I-III z lat 1961-1972. Ponadto w zespole Rejon Lasów Państwowych w Wałczu z lat 1948-1952 znajdują się roczne sprawozdania rachunkowe Nadleśnictwa Człopa z lat 1948-1949. Pomocne okazały się również źródła z Archiwum Zakładowego Nadleśnictwa w Człopie. Przeanalizowano m.in. Plan Urządzenia Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Państwowe Drzonowo (1962-1972), dokumentację stanu posiadania Nadleśnictw w Człopie, Drzonowie i Trzcinnie, plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe nadleśnictw, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz umowy o pracę. Pewnym uzupełnieniem okazała się dokumentacja z Archiwum Państwowego w Szczecinku z następujących zespołów: Starostwo Powiatowe w Wałczu 1945-50 (Referat Rolnictwa i Reform Rolnych), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wałczu 1950-75 (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Człopie 1950-60. Akta osobowe pracowników Nadleśnictwa Człopa i Drzonowo przechowywane są m.in. w Archiwum Zakładowym Nadleśnictwa w Człopie oraz w Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Dodano:08-10-2018

...więcej aktualności..
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: