Aktualności:

Zapowiedź wydawnicza

STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI WAŁECKIEJ, Nr 10

Rocznik naukowy pod redakcją Przemysława Bartosika

ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Dirhemy arabskie z Lubna

PIOTR WOJTANEK – Siekierka kamienna z okolic Omulna

DARIUSZ BANIOWSKI – Skarby Człopy i Ziemi Człopiańskiej (cz. I)

ROBERT KRASZCZUK – Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych (cz. III)

ŁUKASZ JĘDROWSKI – O wczesnej Człopie wzmianki u Bartosza Paprockiego

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – W podróży za edukacją – młodzi Tuczyńscy na studiach w Ingolsztacie w latach 1654-1659

ROBERT NOWICKI, MARCIN UNDRO – Zarys historii kolejnictwa na ziemi wałeckiej od czasów powstania do współczesnych (cz. I)

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Sprawa postrzelenia płk. Stanisława Turkiewicza

JERZY ROMANIUK – Ludzie wałeckiej bezpieki – Tadeusz Chumek

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wybrane zjawiska patologii społecznej w byłym województwie pilskim na przykładzie Wałcza w latach 80. XX w.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

MATEUSZ HUŃKO – Informacje o dekanacie wałeckim w świetle czasopisma „Archiwum Teologiczne”

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Diament” z 1982 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Charakterystyka wałeckich zakładów pracy w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Posesja” z 1986 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Zadania dla Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Wałczu w związku ze świętem pracy w 1989 r.

WSPOMNIENIA

ALEKSANDRA JANICKA – Historia Jana Janickiego

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Historia Nadleśnictwa Człopa w latach 1945-1970, Człopa 2018

Dodano: 08-12-2018

Szkice z historii najnowszej

  W najnowszym numerze "Magazynu Wałcz" ukazał się artykuł autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Szkice z historii najnowszej powiatu wałeckiego (cz. I)".

Dodano: 28-11-2018

Recenzja - Zarys historii Wałcza w latach 2005-2017

Zarys historii Wałcza w latach 2005-2017, red. B. Gałka, Wałcz 2018, tom 2

Fragment recenzji prof. Zbigniewa Wiktora Endlera

  (…) Opracowanie składa się z czterech części: Przemysław Bartosik – Życie polityczne Wałcza w latach 2015-2017; Zygmunt Mietlewski – Działalność gospodarcza w Wałczu w latach 2005-2017; Bogusław Gałka – Zarys działalności administracyjnej Urzędu Miasta Wałcz we współpracy z Radą Miasta Wałcz w latach 2006-2018; Bogusław Gałka – Zarys działalności kulturalnej Wałeckiego Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz pozostałych instytucji kultury w Wałczu w latach 2005-2017. (…) Monografia przybliża mieszkańcom miasta i regionu jak i innym czytelnikom szeroką panoramę problemów rozwoju zarówno politycznego jak i kulturalnego nieznaną szerszemu ogółowi. Autorzy byli zmuszeni wykonać kwerendę materiałów archiwalnych, dokumentów, opracowań niepublikowanych, których ilość można liczyć w tysiącach arkuszy. Udało się autorom przedstawić syntezę trzynastu lat najnowszej historii miasta Wałcz.
  Rozdział pierwszy w którym przedstawiono życie polityczne Wałcza dotyczy wydarzeń najnowszych, zwykle wciąż budzących spore emocje i kontrowersje. Jednym z problemów z którym borykał się autor jest różnorodność dokumentów, często rozsianych w różnych miejscach a ukazujących lokalne życie polityczne. Tekst został napisany bez większych usterek, autor zamieścił bogatą dokumentację w postaci przypisów, umieścił również krótkie noty personalne najważniejszych osób ze sceny politycznej Wałcza, przykładowo podał wizję polityczną z wyborów na burmistrza 2009 roku. Niezwykle zręcznie autor omija spory poszczególnych partii politycznych walczących w wyborach, jednocześnie zwraca uwagę na to, iż zebrana dokumentacja archiwalna, spisane relacje i wspomnienia mają obecnie charakter przyczynkarski, informacyjny i wymagać będą w przyszłości dokładnej analizy historyczno-politycznej dopóki żyją bohaterowie tamtych wydarzeń. Dla recenzenta niezwykle interesujące jest ukazanie przemian politycznych wałeckiego regionu w mikroskali na tle przemian politycznych Polski (…).

Dodano: 24-11-2018

Nowości regionalne

  Ukazał się II tom „Zarysu historii Wałcza w latach 2005-2017”, przygotowany pod redakcją dr. Bogusława Gałki. Opracowanie mające formę suplementu jest kontynuacją „Zarysu historii Wałcza w latach 1945-2005”. Recenzentem książki jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Wiktor Endler.

Autorami poszczególnych zagadnień są:

Przemysław Bartosik – Życie polityczne Wałcza w latach 2005-2017

Zygmunt Mietlewski – Działalność gospodarcza w Wałczu w latach 2005-2017

Bogusław Gałka – Zarys działalności administracyjnej Urzędu Miasta Wałcz we współpracy z Radą Miasta Wałcz w latach 2006-2018

Bogusław Gałka – Zarys działalności kulturalnej Wałeckiego Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz pozostałych instytucji kultury w latach 2005-2017

Dodano: 21-11-2018

Spotkanie autorskie

Dodano: 14-11-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: