Dzieje regionu:

Komandoria templariuszy w Wałczu (Crona)

  O pobycie templariuszy na ziemiach piastowskich dowiadujemy się z dokumentu z 1225 r. Dyplomatariusz templariuszy zestawił Helmut Lüpke. Na jego podstawie możemy ustalić przynależność konwentualną wymienionych w dyplomach braci. Większość z nich pochodziła z Niemiec. Byli to specjaliści zajmujący się hodowlą i uprawą ziemi.
  Komandoria w Wałczu powstała najprawdopodobniej po darowiźnie 3000 łanów położonych za Ujściem po obu stronach rzeki Dobrzycy, której dokonał najpewniej książę Władysław Odonic w 1233 r. Układ znany z regestu E. Löckela określa, że templariusze mieli dostarczać biskupowi 6 miar zboża, w tym 2 miary owsa, 2 miary pszenicy i 2 miary pszenicy szlachetnej odmiany. Biskup udzielił pełnej władzy i swobody dla zamiaru osadzenia tam kolonistów niemieckich.
  Pierwszym członkiem konwentu wałeckiego był brat Albert (frater Alberto). W dyplomie biskupa poznańskiego Jana z 13 listopada 1291 r. wymieniony jest „fratre Alberto magistro curie in Crona”.
  Do komandorii w Wałczu należały najprawdopodobniej Machliny. Nie jest jednak pewne, czy brat Jan był wałeckim templariuszem.

Zebrał: dr Przemysław Bartosik

Źródło: E. Burzyński, Zestawienie imienne i przynależność konwentualna członków rycerskiego zakonu templariuszy z komandorii lokowanych na terenie ziemi piastowskich i na Pomorzu Zachodnim, (w:) Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2016.

Dodano:15-07-2016

     ...dzieje regionu>>
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: