Program działania:

  Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej jest klubem działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.

  Terenem działalności Towarzystwa jest obszar historyczny Ziemi Wałeckiej (dawnego powiatu wałeckiego) obejmującego miasto i gminę Wałcz, Człopa, Tuczno, Mirosławiec i Jastrowie.

  Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej.

  Celem Towarzystwa jest rozwijanie badań historycznych nad dziejami Ziemi Wałeckiej, reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych oraz upowszechnianie wiedzy o regionie.

  Dla jego realizacji Towarzystwo:

1) pobudza i organizuje naukowe badania regionalne,
2) popularyzuje wiedzę o regionie,
3) współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi, muzeami i archiwami,
4) wydaje i redaguje publikacje poświęcone dziejom regionu.


  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: